*
Борба с вредителите

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

|
МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Неотложни и своевременни мерки за предотвратяване възникването на африканска чума по свинете на територията на област Враца,прие Областната епизоотична комисия на заседание, което се проведе на 8 август 2012 г. в Областна администрация Враца. Заседанието е във връзка със Заповед №РД 11-999/02.08.2012 г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните относно констатирани случаи на заболяването на територията на Руската Федерация и Република Украйна.
Епизоотичната комисия в състав: г-жа Цветелина Теофилова за Областен управител по Заповед от №272/31.07.2012 г., секретар д-р Милчо Костурков и инж.Ирена Иванова – н-к отдел „ДС и УТ“ при Областна администрация Враца изготви заповед с превантивни мерки, която да се връчи на кметовете на общини във Врачанска област, на директора на Областна дирекция на МВР Враца, директора на Областна дирекция по безопасност на храните, ръководителя на Гранично полицейско управление Козлодуй и началника на Областен отдел „КД-ДАИ“ Враца .
Кметовете на общини в област Враца трябва да разпоредят незабавно свикване и провеждане на общинските епизоотични комисии и да определят конкретните мерки, отговорности и контрол по предотвратяване на заболяването африканска чума по свинете на територията на съответната община. Да се осъществи засилен контрол по недопускане на свине до сметищата , както и по огражденията на свиневъдни комплекси. Кметовете трябва да уведомят населението и собствениците на свиневъдни обекти, че се забранява изхранването на домашни свине с кухненски отпадъци и да контролират как се изпълнява забраната.
Ръководителите на Гранично полицейско управление Козлодуй, Областна дирекция на МВР Враца, Областен отдел „КД-ДАИ“ Враца да разпоредят: засилен контрол върху плавателните средства по река Дунав, превозващи хора, животни и товари от Руската федерация и Република Украйна, на ферибота при ГППК Оряхово и пристанищата по река Дунав на територията на област Враца. Мерките предвиждат и обстойни проверки върху личния багаж на пътници идващи от трети страни, в които е констатирано заболяването, за наличие на суровини и храни от животински произход без термична преработка и съвместно с Областна дирекция по безопасност на храните да прилагат мерките по чл.206 от Закона за ветеринаромедицинската дейност.
Директорът на Областна дирекция по безопасност на храните Враца да разпореди проверка за изправността на техниката за извършване на дезинфекция и дезинсекция, а при необходимост и извършването им на влизащите в страната плавателни съдове, акостиращи по река Дунав.
На заседанието д-р Милчо Костурков съобщи, че африканската чума не е опасна за хората и досега не е констатиран случай в България. Според него животновъдите трябва да бъдат уведомени, че заболяването е включено в списъка за финансиране за 2012 г.,и да не се страхуват при възникнал случай да съобщават на съответните институции .


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар