*
Борба с вредителите

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ КАТЕДРАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КЪМ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ, В ЧЕСТ НА ПРОФ. Д-Р ЛИЛИЯ ИЛИЕВА СЪБРА УЧЕНИ ОТ 6 ДЪРЖАВИ В ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

|

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе научната конференция с международно участие „Лингвистиката – история, предизвикателства, перспективи“. Четвъртото издание на научния форум е в чест на проф. д-р Лилия Илиева, дългогодишен ръководител на Катедрата по български език и преподавател във Филологическия факултет. Проф. Илиева бе ръководител и на проекта „Гутенберговата революция и българите“ (2016-2019), получил максимална оценка от Фонд „Научни изследвания“.

            Конференцията бе открита от заместник-декана на Филологическия факултет доц. д-р Гергана Падарева-Илиева, която поздрави участниците и от името на декана проф. д.ф.н. Магдалена Панайотова. Доц. Падарева изказа уважението си към научната работа на проф. Илиева и благодарността си към нея за огромната подкрепа, която е оказвала през годините към Катедрата по български език и към младите учени с интерес към езиковедските науки.

            Приветствие към участниците в научния форум отправи и ръководителят на Катедрата по български език доц. д-р Радослав Цонев. Той подчерта, че освен отличен преподавател проф. Илиева е истински учен, от малкото учени, които със своята изследователска работа променят лингвистиката и оставят ярка следа във филологическото познание.

            По време на официалното откриване на конференцията бе представена кратка биографична справка за научната дейност на проф. д-р Лилия Илиева от доц. д-р Биляна Тодорова и доц. д-р Лъчезар Перчеклийски. Проф. Илиева разказа за първите години от създаването на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и за работата си в Катедрата по български език.  

            В двудневния научен форум участваха над 70 учени от 17 университета и научни организации в България и чужбина. Свои изследвания представиха лингвисти от над 6 държави, сред които Великобритания, Чехия, Полша, Словакия, Грузия, Русия, Албания.

В пленарната секция участниците имаха възможност да слушат доклада на проф. Марияна Цибранска-Костова от ИБЕ „Проф. Любомир Андрейчин“, посветен на книжнината на българите католици, и на проф. Диана Иванова от ПУ „Паисий Хилендарски“, която говори за някои особености на епистоларната етикеция.

Работата на конференцията протече в пет секции, в които учените представиха своите проучвания в различни области на лингвистиката. В рамките на следобедните заседания на конференцията бяха дискутирани въпроси, свързани с българския език и проблемите на превода, а в паралелна секция участниците в конференцията споделиха своите наблюдения в областта на сравнително-историческото езикознание. Интересни дискусии протекоха в мултилингвална среда в рамките на секцията „Социолингвистика и етнолингвистика“.

През втория ден от конференцията се разискваха проблеми, свързани с обучението по чужд и роден език, като освен частни въпроси, посветени на обучението по български език като втори, бяха представени любопитни наблюдения върху английски, полски, албански и други езици. По същото време в друга секция се разглеждаха любопитни изследвания върху историята на книгата, словообразуването в българския език и някои фонетични наблюдения върху съвременната българска реч.

За четвърти пореден път научната конференция с международно участие „Лингвистиката – история, предизвикателства, перспективи“ даде възможност на учени лингвисти от различни университети у нас и в чужбина да представят своите изследвания, а интересните дискусии доказаха още веднъж, че организираната от Катедрата по български език конференция е значим научен форум. Участниците благодариха за добрата организация и оцениха високо лингвистичната конференция.

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар