*

ЛЮБОМИР НИЗАМОВ УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ

|
ЛЮБОМИР НИЗАМОВ УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ

Заместник-областният управител на област Видин Любомир Низамов участва в конференция „Система за ранно оповестяване на земетресения в трансграничната област Румъния-България”, която се проведе в гр. Гюргево, Румъния. На конференцията бе представен проектът „DACEA: Дунавска трансгранична система за ранно оповестяване на земетресения”, който се реализира по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Основната цел на проекта е да предотврати щетите, вследствие на земетресения в региона, чрез разработване на интегрирана система за ранно предупреждение, създаване на комуникационна мрежа и повишаване на капацитета за реагиране при бедствия на местно ниво. Системата ще обединява съществуващите в момента уреди и сензори, разположени по поречието на река Дунав, с нови, които ще бъдат инсталирани като част от проекта и ще създаде директна връзка с кметовете от общините в региона. Такива уреди ще бъдат инсталирани и в град Видин. По този начин при регистриране на земетресение от едната страна на река Дунав, другата страна ще бъде спешно известена, в рамките на 60 секунди, което ще позволи аварийно спиране на мощности, затваряне на водопроводи, спиране на електроподаването за времето на труса, предотвратявайки повреди, разливи на гориво, пожари от скъсани електропроводи и други съпътстващи щети, характерни за последиците от земетресенията. На конференцията бяха разгледани новите подходи към социалното и икономическото въздействие на земетресенията, начините за предотвратяване на човешки жертви и материални щети, и необходимостта от повишаване капацитета за организирана реакция на населението, в случай на земетресения.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар