*
Борба с вредителите

ЛЕСОВЪДИ ОБМЕНИХА ОПИТ ПРИ МАРКИРАНЕТО И СТОПАНИСВАНЕТО НА ГОРИТЕ НА ТЕРЕН В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ДГС - ЛОВЕЧ

|

Съвещание по стопанисване на горите се състоя на 19 юни на територията на ДГС - Ловеч. Горскостопанското мероприятие е част от провеждащите се на територията на Северозападно държавно предприятие /СЗДП/-Враца ежегодни специализирани обучения за практическо прилагане на различни видове сечи.
В обучението участваха представители на СЗДП, Изпълнителна агенция по горите и Института за гората към БАН, експерти и служители по горите от областите Ловеч и Плевен. Специалистите лесовъди обмениха опит и добри практики при маркирането и стопанисването на горите. Разгледан бе един от основните проблеми в българските гори през последното десетилетие - необратимото съхнене и
влошаващото се състояние на иглолистните култури, създадени на нетипично месторастене. Голямо внимание бе обърнато и на методологията и технологията на отглеждане на младите насаждения.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар