*
Борба с вредителите

КЗК СПРЯ ТЪРГ ПО ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ВРАЦА

|
КЗК СПРЯ ТЪРГ ПО ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ВРАЦА

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) прекрати търга за избор на изпълнител за ремонт на ВиК-мрежата на Враца за над 19 млн. лв., съобщиха от КЗК.  Прекратяването на обществената поръчка е заради съществени несъответствия между работния проект и количествените сметки от документацията за участие за броя на водопроводните отклонения, спирателни кранове, улични ревизионни и дъждоприемни шахти и други.  Разминаването между предвидените в проекта и в количествената сметка видове работи и технически изисквания поставя участниците в невъзможност да съставят бюджет и да ги остойностят. Това е причината, поради която решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, се казва в решението на КЗК.    По спряната поръчка трябваше да се изградят 17 852 метра канализационна мрежа, включително канализационна помпена станция в кв. “Бистрец” и 34 148 метра водопроводна мрежа във. Враца, включително част от магистралния водопровод за Мездра (3 752 м). Офертите на кандидатите бяха отворени на 6 април.    Ремонтът на ВиК-мрежата във Враца е вторият етап от изпълнението на интегриран проект за водния цикъл на града.    Поръчката по първия етап на проекта за 32 млн. лв. също беше прекратена.    Първият етап предвиждаше реконструкция и разширение на канализационна мрежа на Враца с 29 618 м. Включено е и изграждане на канализационна помпена станция в кв. “Кулата”, както и ремонт и удължаване на водопроводната мрежа с 43 079 метра в града.    Целият интегриран воден проект на Враца е за 136 млн. лв. и се финансира по оперативна програма “Околна среда”.    Обжалванията по избора на изпълнителите поставя проектите сред рисковите. Крайният срок за завършването му е 15 декември 2015 г., като една година е гаранционният срок. Това означава, че строителството трябва да приключи най-късно година по-рано.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар