*
Борба с вредителите

КРЪГЛА МАСА ВЪВ ВИДИН

|
КРЪГЛА МАСА ВЪВ ВИДИН

Заместник-областният управител на област Видин Елка Георгиева участва в кръгла маса на тема: „Участие на децата в правни процедури”. В нея взеха участие Борислава Борисова, заместник-кмет по хуманитарни дейности и социална политика в община Видин, Емилия Николова директор на дирекция "Хуманитарни дейности" в община Видин, Венци Пасков, директор на Регионалната дирекция "Социално подпомагане" – гр. Видин, Маргарита Маркова, директор на Общинска дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Видин, представители на прокуратура и полиция. На форума лекторите – д-р Надя Стойкова от Института по социални дейности и практики и съдия Мариана Шотева от Районен съд – Пазарджик, представиха проблемите на децата, които са станали жертва на насилие и нормативната рамка и международните стандарти, гарантиращи техните права. Чрез филма „Чуй детето” бяха представени специализираните стаи за изслушване на деца, жертви на насилие. По време на кръглата маса бяха разяснени методиките за разпит на деца, жертви на насилие. Лекторите запознаха гостите с добрите практики в Исландия и презентираха проекта за стандарти за разпит на малолетни и непълнолетни деца, участници в правни процедури. Инициираната кръгла маса във Видин  има за цел да обедини усилията на държавната и местна власт, социалните служби и останалите ангажирани институции за обособяване на „Синя стая за изслушване на деца”, станали жертви на насилие. Пазарджик е първият град в страната, в който добрите резултати от създаването на подобна стая вече са факт. Чрез провежданите разпити в тази стая се спестява повторната психологическа травма на децата, станали жертва на насилие.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар