*
Борба с вредителите

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ "ДОМАШНИ ГРИЖИ"

|
КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ "ДОМАШНИ ГРИЖИ"

Българският Червен кръст, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването  и Швейцарският Червен кръст осъществяват заедно проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“, който има за цел въвеждането в България на швейцарски модел за комплексно предоставяне на здравни грижи и социални услуги по домовете като форма на дългосрочна грижа за възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания. Във връзка с предстоящото откриване на Центрове „Домашни грижи“ в община Враца, община Оряхово, община Криводол и община Бяла Слатина и стартиране на предоставянето на услугата „домашни грижи“ в област Враца, Български Червен кръст организира кръгла маса, която ще се проведе на                            27 ноември, от 10:00 часа, в гр. Враца, в Конферентната зала на Търговско-промишлената палата, ул. „Христо Ботев“ 24 с участието на:   Н. Пр. Регина Ешер – посланик на Конфедерация Швейцария в България; Пепа Владимирова – областен управител, област Враца; д-р Янко Здравков – депутат от 41 Народно събраниe, район Враца; Доц. д-р Красимир Гигов – генерален директор на БЧК; Д-р  Димитър Ленков – главен секретар, Български лекарски съюз; Милка Василева – председател на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи; Пенка Георгиева – Българска асоциация за закрила на пациентите; Представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Швейцарски Червен кръст, Община Враца, Община Оряхово, община Криводол, община Бяла Слатина, РД „Социално подпомагане“, РЗИ – Враца, лекари, здравни медиатори в област Враца и др.   По време на кръглата маса ще бъде предоставена информация за значението, специфичните цели на проекта, предоставяните услуги, очакваните резултати  и за приноса на проекта  за създаване на заетост  и  разширяване на услугите в общността.                                    Проектът се реализира с подкрепата на Конфедерация Швейцария в рамките на Швейцарския принос към разширяването на ЕС и е част от Тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с включването на ромите и другите уязвими групи относно услуги за предоставяне на грижи по домовете”.   „ДОМАШНИ ГРИЖИ ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ” Конферентна зала на Търговско – промишлената палата, ул. „Христо Ботев“ 24   27 ноември, 2012 г., гр. Враца   ПРОГРАМА 10.00 ч. Регистрация за кръглата маса   10.30 ч. Официално откриване и приветствия:   Пепа Владимирова – Областен управител, област Враца Доц. д-р Красимир Гигов – генерален директор, Български Червен кръст Д-р Янко Здравков – народен представител Инж. Николай Иванов - Кмет на Община Враца Н. Пр. Регина Ешер – Посланик на Конфедерация Швейцария в България   11.00 ч. Видеофилм за представяне на проекта    11.15 ч. Специфични характеристики на услугата „домашни грижи“: организация на услугата, персонал и бенефициенти, взаимодействие с институциите в сферата на здравеопазването и социалното подпомагане Д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на БЧК и ръководител на проекта   11.30 ч. Представяне на швейцарския опит в предоставянето на услугата „домашни грижи” Кристине Ручман – представител на Швейцарски Червен кръст   11.50 ч. Демографска характеристика и тенденции на област Враца Д-р Ирена Видинова – председател на ОблС на БЧК - Враца   12.00 ч. Възможности за предоставяне на грижи и услуги в домашна среда на палиативно-болни пациенти Д-р Николай Йорданов – Комплексен онкологичен център – Враца   12.10 ч. Потребност и значимост на проекта за подобряване на качеството на живот на възрастните хора в регион Враца Наташа Георгиева – началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ към Дирекция „Социално подпомагане“ - Враца   12.20 ч. Дискусия   13.00 ч. Закриване на кръглата маса   13.00 ч. Коктейл


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар