*
Борба с вредителите

КОНТРОЛЕН ОДИТ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В БЕРКОВИЦА

|
КОНТРОЛЕН ОДИТ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В БЕРКОВИЦА

В ОбА Берковица бе извършен контролен одит на Системата за управление на качеството (СУК), съобразно стандарта за качество ISO 9001-2008, от сертифициращата организация „Интертек ВА” ЕООД с водещ одитор Николай Самарджиев. Контролният одит включваше преглед на основни процедури, отнасящи се до административно-правното и техническо обслужване на гражданите, на процедурите, регламентиращи управлението на входящите и изходящи документи, комуникацията с клиентите, както и на социалните и здравни дейности, предоставяни от администрацията на гражданите.Резултатите от одита показват, че документираната система за управление на качеството е в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001-2008. Констатирано е, че ОбА Берковица си е поставила ключови цели и задачи за изпълнение, като следи за тяхното спазване и контролира процеса на постигането им. Вътрешните одити, извършвани в администрация, гарантират ефективност при поддържане и подобряване на системата за управление. Разбира се, процесът на подобряване качеството на административно обслужване продължава, защото той е непрекъснат и неговата най-важна цел е да гарантира действена и резултатна администрация.
 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар