*
Борба с вредителите

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ

|
КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ

Областният управител на Видин инж. Цветан Асенов ръководи днешното заседание на Консултативния съвет по опазване на горите, дивеча и лова в област Видин. На срещата присъстваха инж. Любомир Низамов – заместник областен управител, инж. Сашко Каменов - директор на Регионална дирекция по горите – Берковица, представители на териториалните структури на горските стопанства във Видин, Белоградчик и Чупрене, членове на консултативния съвет и представители на общините от област Видин. На заседанието бе представен отчет за дейността на горските стопанства на територията на област Видин за изтеклия период на 2012г. Инж. Сашко Каменов – директор на РДГ- Берковица, запозна присъстващите с новите промени в Закона за горите, делегиращи отговорности на общинските администрации по управлението, стопанисването и опазването на горския фонд. Членовете на консултативния съвет обсъдиха и превантивни мерки за недопускане на пожари в горския фонд на територията на областта.           Днешното заседание е продължение на инициираните от инж. Цветан Асенов работни срещи за институционално съдействие между регионалните служби, ангажирани с опазването на горския фонд.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар