*
Борба с вредителите

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО КУЛТУРА

|
КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО КУЛТУРА

В залата на Община Враца се проведе първото заседание на Обществения консултативен съвет по култура, председателствано от Кмета инж. Николай Иванов. Съставът на консултативния съвет обхваща творци и дейци на културата от всички области –художници, поети, архитекти, музиканти, както журналисти и личности, които със своите идеи и новаторско мислене могат да бъдат полезни за развитието на културата в нашия град. На заседанието беше утвърден статута на Обществения  консултативен съвет по култура и беше избрано Оперативно бюро на съвета. СТАТУТ на Обществен  консултативен  съвет  по  култура            Общественият консултативен съвет се създава като консултативен орган към  кмета на Община Враца. В съвета влизат доказани професионалисти в своята област, изявени общественици, ръководството на ПК по култура към Общински съвет,  както и личности,  доказали своята гражданска позиция.          Общественият съвет  е отворена структура и има консултантска дейност, отнасяща се до важни обществени въпроси, при които се явява необходимост от обществено разглеждане и предложение до компетентните органи. Общественият съвет   предлага решения или възможности за решения на общинската администрация по обсъжданите въпроси. Общественият съвет да бъде  генератор на идеи за опазване на духовността, развитието на културата  и издигане авторитета на  общината като културен и туристически център.          Общественият съвет се свиква не по-малко от два пъти годишно и се председателства от  кмета на Общината или зам.-кмета по образование, култура, спорт и туризъм. Разглежда и наболели обществени въпроси, поставени  в писмена форма от членове на съвета или граждани.          За по-добра и ефективна работа Общественият консултативен съвет избира на първото си заседание през 2012 година оперативно бюро от пет души, което заседава ежемесечно. Мандатът на обществения съвет е 4 години и съвпада с мандата на общинското ръководство.          Работата в  Общественият съвет  е на доброволни начала.   Оперативното бюро на консултативния съвет има следните членове: 1. Огнян Пищиков 2. Георги Ганецовски 3. Димитър Панов 4. Радосвета Крумова 5. Явор Венчев На проведеното заседание съгласно дневния ред бяха разгледани финансовите параметри за обезпечаването на дейността на културните институции и осъществяването на културния календар на Община Враца за 2012 година.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар