*
Борба с вредителите

КОНКУРСИ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ В БОРОВАН

|
КОНКУРСИ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ В БОРОВАН

Конкурси за държавни служители обяви кметът на община Борован инж. Десислава Тодорова. Желаещите да работят в общинската администрация ще се състезават за длъжностите Директор на Дирекция „Устройство на територията, икономическо развитие, програми и проекти”, Главен счетоводител, Главен експерт „Образование и култура”, Старши експерт „Счетоводство”, и трима старши експерти. Конкурсите ще се проведат с решаване на тест и интервю. Документите за участие в коннкурса се представят в срок до 1700 часа на 01 април в Отдел „Човешки ресурси”.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар