*
Борба с вредителите

КОНФЕРЕНЦИЯ

|
КОНФЕРЕНЦИЯ

Областният управител на област Видин Пламен Стефанов и заместник-областния управител Любомир Низамов участват в конференции по проект „Транснационална стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната около река Дунав с насоченост към туризма” по Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа. Мероприятието се организира от Български икономически форум на 24 и 25 ноември. Г-н Стефанов ще произнесе приветствено слово към участниците в конференцията „Изграждане на мрежа за сътрудничество” , която ще се проведе в София на 25 ноември. Целта на конференцията е да се популяризират достиженията и резултатите на проекта, насочени към укрепване на икономическото и социално развитие на Дунавския регион, да се насочи вниманието към успешните сътрудничества, инициативи и добри практики в региона, да се дискутира необходимостта и възможността за създаване на Международна асоциация на Дунавските общини и система за управление на туристическата дестинация. Заместник-областният управител ще представи възможностите за развитието на туризма по поречието на река Дунав в конференцията „Развитие на туризма в крайдунавските региони”, която ще се проведе днес в София от 14.30 часа. Целта на конференцията е да се акцентира върху голямото значение на река Дунав за икономическото развитие на Европа, да популяризира Дунавската стратегия и да фокусира добрите практики за развитието на туризма в региона. Партньори по проекта „Транснационална стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната около река Дунав с насоченост към туризма” са 16 организации от 6 дунавски страни – Словакия, Унгария, Хърватска, Сърбия, България и Румъния.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар