*
Борба с вредителите

КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ С ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ ПО 4 ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

|
КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ С ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ ПО 4 ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Заседание на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет – Враца бе проведено на 21 януари. Съветниците разгледаха и излязоха със становище по 4 точки от дневния ред. В това число откриване на процедура за избор на управител на „Медикотехническа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД, отчет за изпълнение на решенията на местния парламент за периода 1 юли-31 декември 2012 г., приемане на отчет за дейността на ОбС Враца за второто полугодие на 2012 г. и приемане на тематичен план за заседанията за първото тримесечие на 2013 година. Комисията излезе с положително становище по разгледаните докладни и проекти за решения.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар