*
Борба с вредителите

КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ ПРИЕ РЕГИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ НА ОБЩИНИТЕ ОТ ОБЛАСТ ВИДИН ЗА 2012 ГОДИНА

|
КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ ПРИЕ РЕГИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ НА ОБЩИНИТЕ ОТ ОБЛАСТ ВИДИН ЗА 2012 ГОДИНА

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Видин проведе поредното си заседание в заседателната зала на Областна администрация. При откриването на заседанието областният управител на Видин Пламен Стефанов отбеляза, че е необходимо кметовете или представителите на общините в областта да присъстват на тези заседания, защото на тях се обсъждат какви мерки или програми се прилагат за намаляване на безработицата в дадено населено място”, уточни областният управител.   Представителите на общините запознаха присъстващите членове на комисията с разработените от тях регионални програми за заетост за 2012 година. В тези програми общините Видин, Белоградчик, Брегово, Бойница, Грамада, Макреш и Ново село предвиждат да разкрият нови работни места за услугата домашен помощник. Регионалната програма за заетост на община Белоградчик осигурява й работа на екскурзоводи. Безработицата в община Ружинци ще бъде намалена с ангажиране на местното население с почистването и поддържането на гробищните паркове, с оформянето и поддържането на цветните площи ще са заети хората без доходи в община Кула. Свободни работни места за охрана на обществения ред и обществени сгради и охрана на археологически обекти ще бъдат разкрити съответно в община Чупрене и село Арчар. Ралица Иванова, главен експерт в отдел „Регионално развитие и управление на проекти” представи разработената програма за заетост на Областна администрация – Видин за охрана на обект държавна собственост. Тя предвижда разкриването на 5 работни места за безработни до 29 години и над 50 години. Г-н Пламен Стефанов съобщи, че сградата, в която се помещаваше бившата Хидрометереологична станция във Видин е в добро състояние и може да се ползва. Той уточни, че с осигуряването на денонощна охрана ще се опази сградния фонд. Единодушно бяха приети регионалните програми за заетост за 2012 години от членовете на Комисията по заетост. Предстои тяхното одобряване от  Министерството на труда и социалната политика, за да стартират процедурите по съфинансиране от държавния бюджет. Разработените регионални програми за заетост за 2012 година са на стойност 907 553 лева и осигуряват 427 нови работни места. На срещата присъстваха Даниела Накова, директор на Дирекция „Регионална служба по заетост” – Монтана, Владимир Георгиев, директор на Дирекция „Бюро по труда” – Видин, Емилия Лазарова, директор на Териториално статистическо бюро – Видин, експерт от „Инспекция по охрана на труда” – Видин и други.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар