*
Борба с вредителите

КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА С КОНКРЕТНИ ИСКАНИЯ ЗА БЮДЖЕТ 2013

|
КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА С КОНКРЕТНИ ИСКАНИЯ ЗА БЮДЖЕТ 2013

Постоянната комисия по култура и фонд „Култура” към Общински съвет – Враца излизат с конкретни искания за бюджет 2013. Предложението е внесено до кмета на общината, с входящ номер Z-1182/06.12.2012, а в него са включени основни ремонти на културна инфраструктура в размер на 124 000 лева и финансиране на културни институти – 295 000 лева. 50 000 лева са предвидени за климатизация на фондохранилището на Регионалния исторически музей, 50 000 лева за ремонт на зала „МУЗЕОН”, 10 000 лева за ремонт на помещения за допълнителна стопанска дейност на Фондация „МУЗЕОН” и 14 000 лева за закупуване на аудио и видео техника за нуждите на РИМ. 295-те хиляди лева за финансиране на културните институти са разпределени както следва – 90 000 лева за драматично-кукления театър и 80 000 лева за симфониетата. За провеждане на международен фестивал „Музеон” са предвидени 50 000 лева, 25 000 са за финансово обезпечаване на археологически разкопки и 50 000 лева за разпореждане от Фонд „Култура”. Категоричното становище на комисията е, че няма да бъде подкрепен бюджет 2013, ако средствата за Фонд „Култура” не бъдат осигурени и предоставени за разпореждане от него. Комисията предлага да бъде организирано честване по повод 90-годишния юбилей на първата жена диригент в България Радосвета Бояджиева. Годишната програма за 2013 г. за развитие на читалищната дейност в община Враца и предложението за Ботевски организационен комитет за 2013 г. бяха представени от Радосвета Крумова и получиха положително становище от комисията. По време на заседанието бе дадено предложение общинската администрация да предоставя подробен отчет за разховане на средствата за провеждане на Ботевите тържества. Положително становище получиха и докладните за отчет за изпълнение на решенията на ОбС за периода 1 юли-31 декември 2012 г., приемането на отчет за дейността на местния парламент за второто полугодие на 2012 г. и приемането на тематичен план за заседанията за първите три месеца на 2013 година.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар