*
Борба с вредителите

КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗАСЕДАВА ДНЕС

|
КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗАСЕДАВА ДНЕС

Редовно заседание на постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество към Общински съвет – Враца ще се проведе днес от 17.30 часа в заседателната зала на община Враца. На заседанието са поканени да присъстват инж.Красимира Георгиева – зам.кмет на Община Враца, Светозар Луканов – зам.кмет на Община Враца и инж.Виолета Божинова – директор дирекция при Община Враца.
Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1.Обсъждане на проектната готовност за кандидатстване по Схема BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”.
2.Обсъждане напредъка по Проект „СТИМУЛ”.
3.Разни.
 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"


box_title_arrow.gifКоментари

  • Иванов |

    Интересно дали община Враца е готова с интегрирания план за градско развитие и колко добре разработен е той. Важно е, защото от това ще зависи как ще се включим в следващия програмен период. Монтана вече е готова и са се справили доста добре.

box_title_arrow.gifНапиши коментар