*
Борба с вредителите

КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО СЕ ОТЧЕТЕ

|

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област Видин проведе днес редовно заседание, председателствано от инж. Любомир Низамов, заместник областен управител. В дневния ред на заседанието бе разгледан отчетът за работата на Комисията през 2012 г. и приет на План за работата през 2013 г.            През 2012 г. комисията е провела 7 заседания. Основния  документ, приет на заседание на Комисията, проведено на 26.04.2012г., е Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в област Видин за периода 2011 – 2020 г. На същото заседание е приет и План за действие през периода 2012-2013 г. в изпълнение на Стратегията.             В дейността си през 2012 година, комисията се е придържала към приетия в началото на годината План за своята работа, като в отделните заседания са включвани за разглеждане и въпроси, продиктувани от конкретни ситуации.                         През настоящата година работата на областната комисия по безопасност на движението по пътищата на област Видин ще бъде насочена към реализиране на мероприятията, заложени в Плана за действието й през 2012-2013 г., в изпълнение на Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата 2011 – 2020 г.; повишаване активността на общините във връзка с подобряване безопасността на движението по пътищата, предвид правата и задълженията на службите за контрол, определени от кметовете на общини, вменени в Закона за движението по пътищата, включително и реализиране на предвидената законова възможност в бюджетите на общините да се предвиждат средства за усъвършенстване на организацията и безопасността на движението; популяризиране и въвеждане на добри европейски практики в безопасността на движението с цел ограничаване възникването на ПТП; предоставяне на необходимата информация на медиите, свързана с проблемите на безопасността на движението, с цел повишаване познанията на всички обществени групи за основните и постоянно повтарящи се грешки на участниците в движението, водещи до ПТП.     Инспектор Олег Ванков – заместник началник на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Видин представи Доклад за състоянието на пътнотранспортната обстановка на територията на Област Видин през 2012 г. По данни на „Пътна полиция“ за периода са регистрирани 429 ПТП, които са с 48 повече от 2011 г. На територията, обслужвана от РПУ Видин са регистрирани 79,7% от общия брой ПТП. Според извършените нарушения от водачите, най-често водещи до настъпване на пътни инциденти са движението със скорости, надвишаващи максимално допустимите или несъобразени с конкретните пътни и атмосферни условия /32,9% от общия брой ПТП/, неспазване на предимство /21,4%/, употреба на алкохол /8,9%/, управление на МПС от неправоспособни лица /7,9%/, и неправилно изпреварване и навлизане в лентата за насрещно движение /6,3%/.    


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар