*
Борба с вредителите

КОМИСИЯ ЩЕ ПИШЕ СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА

|

Община Враца инициира създаването на междуведомствена комисия, която да създаде общинска стратегия за интегриране на етническите малцинства. Председател на комисията е зам.-кметът  Светозар Луканов, а в нея участват също зам.-кметът Красимир Богданов, представители на Бюрото по труда,  на Дирекция „Социално подпомагане”, Районното управление на полицията, Регионалната здравна инспекция, на комисиите по обществен ред и сигурност и по здравеопазване и социални дейности към общинския съвет, експерти от общинската управа, които работят в социалната сфера, представители на детска педагогическа стая и на комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В откровен диалог на първото заседания ясно бяха очертани основните проблеми и предизвикателства, свързани с работата с етническите малцинства. „През изтеклата една година повечето от жалбите, които пристигат в Община Враца, както и устно изразените недоволства от жителите на града, са по повод действията на наши съграждани в квартали с по-масово присъствие на роми. Трудно върви комуникацията с тези наши съграждани. Трудно успяваме да въведем ред в тези общности и да настояваме за спазване на законите. Проблеми има и с децата там – с тяхното отглеждане, възпитание, образование. Образоването на тази общности също е проблем, който води след себе си и проблема с трудното намиране на работа, заради недостатъчната степен на квалификация. Проблемите са много и нарастват лавинообразно - поради икономическата ситуация, поради миграцията на гражданите от по-малките населени места към Враца, поради високата раждаемост и ниската степен или изобщо липсата на образование. И ако във Враца проблемът все още не е като в София, Пловдив, Сливен и Ямбол, това не означава, че трябва да чакаме. Защото въпросът не е дали нещата тук ще станат като в тези градове, а кога. Не можем да стоим със скръстени ръце и да чакаме. Този проблем е нелицеприятен и не е лесен за решение, заради това и е отбягван години на ред. Ние обаче трябва да направим превенция сега, да изградим политика в посока на интеграцията на тези малцинства, а това е възможно само със съвместните усилия на всички институции” – каза на срещата Светозар Луканов. Представителите на различни институции изказаха своите становища по темата и бяха единодушни, че проблемът повече не може да се неглижира, а трябва да се търсят решения. Именно конкретните стъпки към интеграцията на ромите ще бъдат набелязани и представени от всяка институция до края на октомври, след което ще бъдат обединени в общ план за действие, а след това и в по-дългосрочна стратегия. Документът ще съдържа ясни стъпки и срокове за извършването на различните дейности.         


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар