*

КОМИСИЯ ПРЕДЛАГА ЗА ФИНАНСИРАНЕ 26 ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМАТА „МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ”

|
КОМИСИЯ ПРЕДЛАГА ЗА ФИНАНСИРАНЕ 26 ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМАТА „МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ”

Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество при Общински съвет – Враца е одобрила за финансиране 26 проекта по програмата «Малки граждански инициативи». Съветниците са разгледали и оценили общо 63 проектни предложения. На етап «Оценка на административното съответствие» комисията е отхвърлила 13 предложения, неотговарящи на изискванията в т.ІІІ от Правилата за кандидатстване по Проект «Малки граждански инициативи 2012». Административното съответствие е преминато от 50 проекта. На етап «Оценка на техническото съответствие» комисията е оценила допуснатите 50 проектни предложения и е съставила Протокол за оценка на техническото съответствие. След оценката на административното и техническото съответствие комисията е класирала проектните предложения в низходящ ред, съобразно получената оценка. Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество ще предложи на Общинския съвет да вземе решение за финансиране на проектните предложения, получили средна оценка над 80 точки и да увеличи размера на средствата за финансиране, гласувани с Бюджет 2012 на Община Враца от 60 000 на 75 532,52 по приложения Списък на класираните за финансиране проектни предложения по Проект «Малки граждански инициативи 2012». За утвърждаване от Общинския съвет са предложени следните проекти:   „Обществените места на Згориград – модел за екология и естетика” с.Згориград „Малък оазис в сивия квартал” ж.к. „Дъбника” „Споделена отговорност към общата собственост” гр.Враца „Мини футболно игрище 42м/25м” с.Горно Пещене „Площадка за фитнес на открито” с.Паволче „Еко кът за отдих” ж.к. „Дъбника” „Заедно за екологична и безопасна градска среда” гр.Враца „Изграждане на детска площадка и кът за отдих. Реставрация на оброк и чешма” с.Мраморен „В крак с времето – изграждане на слънчев часовник” гр.Враца „Зелена алтернатива за Враца” гр.Враца „Облагородяване на околоблоково пространство и кът за отдих на деца и възрастни” гр.Враца „Детска площадка „Теди”ул. „Стоян Заимов”, Враца „Облагородяване на околоблоково пространство” ж.к. „Дъбника” „Залесяване и ремонтни деиности в околоблоковото пространсто на бл.3, вх.А, ж.к. „Дъбника” „Обновяване на зона за отдих и спорт в ОУ „Ив.Рилски” кв.Бистрец Изграждане на детска площадка в кв.”Северен” с.Тишевица „Кът за отдих и игра” ж.к. „Младост” „Подобряване инфраструктурата, изграждане тротоарна пътека и зацветяване на терен” ж.к. „Дъбника” Спортна площадка с.Власатица Облагородяване на околоблоково пространство” гр.Враца


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар