*
Борба с вредителите

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БОРОВАН ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ДАРИ 10 ЛАПТОПА НА ЦНСТДБУ 1 И 2

|

Кметът на Община Борован инж. Десислава Тодорова зарадва децата от ЦНСТДБУ 1 и 2 като им дари 10 лаптопа, които да използват в учебния процес. Основната ни цел е всяко дете от тези центрове да има качество на живот, което гарантира физическото, емоционалното и познавателното развитие, както и социалното включване на всяко дете в живота на местната общност. Това са деца, за които са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичните им семейства. Длъжни сме да им осигурим среда на живот, близка до семейната, създаване и поддържане на образователни и социални контакти. Всяко дете има право на равен достъп до образователни, здравни грижи и лечение. Осигуряваме им чрез персонала, който се грижи за тях, благоприятна среда за качествена услуга.

За кмета на Община Борован инж. Десислава Тодорова образованието е приоритет и инвестиция в бъдещето на нашите деца. Нужно е да има възможност за учене и подкрепа между образователните и социалните институции. ЦНСТДБУ 1 и 2 в с. Борован е форма на социална услуга от резидентен тип за деца от 7 до 18 годишна възраст. Животът в тези центрове е насочен към създаване на условия на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност. Тези деца се обучават в ОУ "Отец Паисий" и ПГ по транспорт в  с. Борован.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар