*
Борба с вредителите

КАРИЕРНА БОРСА С УЧАСТИЕТО НА ВОДЕЩИ ОРГАНИЗАЦИИ В ХИМИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ СЕ ПРОВЕДЕ В ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

|

Днес в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе кариерна борса, насочена към студенти, обучаващи се в професионално направление 4.2. „Химически науки“. В рамките на събитието студенти от различни специалности имаха възможност да се запознаят с тенденциите на пазара на труда и възможностите за реализация, а работодателите да осъществят  връзка с потенциални кадри.

Форумът бе открит от проф. д-р Иванка Станкова – заместник-ректор по научноизследователската дейност и докторантското развитие на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и ръководител на проекта, в рамките на който се проведе кариерната борса.

         Проф. Станкова приветства участниците във форума и отбеляза, че такива срещи са полезни както за студентите, така и за работодателите.

         „Много бих се радвала ако след тази кариерна борса работодателите намерят най-подходящите хора за своите обявени позиции, а нашите студенти успеят да се реализират след като се дипломират“, каза по време на откриването проф. Станкова.

         Тя подчерта, че форумът е част от дейностите по проект „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в „Химикотехнологичен и металургичен университет“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът, в рамките на който се проведе кариерната борса, има за цел чрез партньорство и взаимодействие с други университети да се модернизира и да се повиши качеството на обучение по професионално направление 4.2. Химически науки в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

В кариерния форум участваха 14 работодателски организации, водещи компании в химическата индустрия и други заинтересовани бизнес организации. На специално обособени щандове работодателите презентираха своята дейност и провеждаха кратки интервюта със студентите.

              Представители на Кариерния център на Югозападния университет „Неофит Рилски“ участваха във форума със самостоятелен щанд. Специалистите от Центъра запознаха студентите и работодателите с услугите, които предлагат.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар