*
Борба с вредителите

ЖИТЕЛИ НА ДЕВЕНЕ НАСТОЯВАТ ЗА ОБХОДЕН ПЪТ

|
ЖИТЕЛИ НА ДЕВЕНЕ НАСТОЯВАТ ЗА ОБХОДЕН ПЪТ

Жалба, подписана от 84 жители на село Девене, бе разгледана от Постоянната комисия по жилищна политика, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии към Общински съвет – Враца. Хората алармират за тежкото състояние на единствения асфалтиран път, преминаващ през населеното място, който е изключително натоварен, трафикът на тежкотоварни автомобили е интензивен, в резултат на което намиращите се в близост къщи са напукани и застрашени. Жителите на селото настояват да бъде довършен обходния път, за да се изнесе движението извън населеното място. За повече информация на заседанието бе поканен инж. Огнян Цветков, представител на общинска администрация. Според него, рехабилитацията на обходния път на Девене ще се изпълнява по проект на Областно пътно управление. Комисията излезе със становище жалбата от жителите на Девене да бъде изпратена с придружително писмо до кмета на община Враца. Дискусия и сериозни критики предизвика 22-ра точка от дневния ред – отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 1 юли-31 декември 2012 година. Макар че дадоха положително становище, съветниците отбелязаха, че кметът не изпълнява в пълна степен решенията на местния парламент. Като пример бяха посочени решения №292, №293, №294 и №295 от 20.11.2012 година, с които общинският съвет възлага на градоначалника да представи бюджетни карти и програми за финансово оздравяване на ОП „Социални дейности”, ОП „Спорт и туризъм”, ОП „Обредни дейности” и ОП „Паркинги и гаражи”. Венчо Кръстев изрази недоволството си от това, че върху общинския съвет е прехвърлена отговорността за проблемите във водоснабдяването на селата Паволче и Челопек. Той припомни, че в началото и в края на 2012 година на заседания на общинския съвет е отправял питания към кмета по темата и въпреки това, администрацията не е взела никакви мерки за решаване на проблема. Положително становище комисията даде по отчета за дейността на местния парламент за второто полугодие на 2012 година и тематичния план на заседанията за първите три месеца на 2013 година.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар