*
Борба с вредителите

ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД:

|
ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД:

Проверката на Агенцията за държавна и финансова инспекция (АДФИ) бе извършена в рамките на седем месеца въз основа на заповед от 24.07.2012 г. Целта на инспекцията бе да установи законосъобразността на направените през 2011 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД разходи за доставки, услуги и строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях. След приключилата на 08.02.2013 г. проверка на АДФИ са съставени 12 акта за установяване на административно нарушение на три физически лица, служители от „ЧЕЗ Разпределение България”, и едно наказателно постановление: Седем нарушения са установени на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (отменена през 2012 г.), в резултат на което на „ЧЕЗ Разпределение България” бяха съставени седем акта за административно нарушение на физически лица. Установено е неспазване на срока за предоставяне на информация в Агенцията по обществени поръчки, в резултат на което бяха съставени два акта за административни нарушения на физически лица. Други два акта са съставени за неоснователно проведена процедура на договаряне на мерки за подобряване на показателите на електроразпределителната мрежа, без да са били налице предпоставките, предвидени в Закона за обществените поръчки и за непредставяне на информация за изпълнен договор в Агенцията за обществени поръчки. Инспекторите на АДФИ съставиха два акта, единият от които е установяване на административно нарушение на физическо лице, а другият е наказателно постановление на „ЧЕЗ Разпределение България” АД за неспазване на Закона за обществени поръчки. На дружеството бе наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева. Нарушението е, че не е проведена процедура по Закона за обществените поръчки за сключен договор между „ЧЕЗ Разпределение България” и одитираща фирма.   Становището на инспекторите на Агенцията за държавна и финансова инспекция не констатира нарушение на Закона за обществените поръчки при осъществените доставки и услуги между свързаните дружества „ЧЕЗ Разпределение България” АД и „ЧЕЗ България” ЕАД.   В този смисъл декларираме категорично, че „ЧЕЗ Разпределение България” не е нарушавало Закона за обществените поръчки (ЗОП).   „ЧЕЗ Разпределение България” АД е готово да оказва пълно съдействие при всички извършвани проверки на дейността му в страната.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар