*
Борба с вредителите

ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

|
ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Два язовира във врачанско да бъдат изведени от експлоатация предложиха от Предприятие „Язовири и каскади" към Националната електрическа компания. Това са язовир „Гарвански геран", с. Малорад, община Борован и язовир „Косталево" при с. Косталево, община Враца. Оглед на язовирите бе направен в периода от 13 - 17 февруари. При проверките е констатирано че се поддържат определени нива на свободни обеми за поемане на водите, резултат от снеготопенето; част от язовирните стени са обрасли с различни видове растителност; всички язовири имат налични преливници и основни изпускатели. Към момента в областта няма опасност от възникване на аварийни ситуации, свързани с язовирите и съоръженията към тях. Нивото на завиряване е в границите на допустимото. Оперативните дежурни по общини поддържат постоянна връзка с оперативните дежурни от Областния съвет за сигурност с цел недопускане на аварии.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар