*
Борба с вредителите

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

|
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

Извънредно заседание ще проведе на 12 юни Общинският съвет във Враца. Включени са пет точки в дневния ред. 1. Приемане на годишните финансови отчети за 2011 година на търговските дружества – лечебни заведения със 100 % общинско участие и Информация за финансово-икономическите резултати от дейността за 2011 г.

Докладва: д-р Антонио Георгиев

Общински съветник

2. Приемане на годишните финансови отчети за 2011 година на търговските дружества със 100 % общинско участие, Информация за финансово-икономическите резултати от дейността за 2011 г и препоръки за оптимизиране на дейността за 2012 г.

Докладва: Десислава Димитрова

Общински съветник

3. Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца.

Докладва: инж. Петя Аврамова

Председател на Общински съвет – Враца

4. Върнато от Областния управител за ново обсъждане Решение №155 по Протокол № 12 от 22.05.2012г. на Общински съвет – Враца.

- Заповед № 214/05.06.2012 г. на Областния управител на Област Враца

Докладва: инж. Петя Аврамова

Председател на Общински съвет – Враца

5. Определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общото събрание на „Свежест” ООД – Враца

Докладва: инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар