*
Борба с вредителите

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 ЮНИ

|
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 ЮНИ

На 12 юни 2012 г. (вторник) от 10.00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Враца. В дневния ред на заседанието има общо 5 точки. Доклади за приемане на годишните финансови отчети за 2011 година на лечебните заведение със 100% общинско участие и на търговските дружества със 100 % общинско участие ще представят съответно председателят на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности д-р Антонио Георгиев и председателят на Постоянната комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика Десислава Димитрова. Д-р Антонио Георгиев ще представи пред колегите си общински съветници и информация за финансово-икономическото състояние на 7 изцяло общински лечебни заведения на територията на Община Враца. Четири от тях са за болнична помощ:„Комплексен онкологичен център -  Враца” ЕООД/КОЦ/ ; „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца”  ЕООД   /СБАЛПФЗ/; „Център за психично здраве – Враца” ЕООД /ЦПЗ/; „Център за кожно-венерически заболявания – Враца”  ЕООД   /ЦКВЗ/ и три за за извънболнична помощ :„ДКЦ-I-Враца” ЕООД; „Медико-техническа лаборатория за зъбопротезиране” (МТЛЗ); „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” (МЦРСМ) - Враца ЕООД. Десислава Димитрова ще представи икономическото състояние на „бкс” ЕООД – Враца;  „Тролейбусен транспорт” ЕООД – Враца и РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД. В нейната докладна има и препоръки за оптимизиране на дейността им през настоящата година. Общинските съветници ще отменят и свое решение № 155 по Протокол №12. от 22.05.2012 г. Решението приема оценките за справедливи пазарни стойности и обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на 12 обекта, включени в Програмата за приватизация за 2012 г. То е върнато със заповед  214 от 05.06.2012 г. на Областния управител, като мотивите са, че е „налице съществено несъответствие между представените и приетите пазарни оценки и посочените в решението начални тръжни цени”.             На извънредното заседание във вторник общинските съветници ще определят начина на гласуване на редовно заседание на Общото събрание на „Свежест” ООД – Враца и ще гласуват част от годишния отпуск на председателя на Общински съвет – Враца като определят заместник за времето на отпуск.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар