*
Борба с вредителите

ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

|
ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

Извънредно заседание ще проведе Общински съвет - Враца утре /17 юли 2012 г./ от 10.00 часа в салона на Община Враца при следния проекто-

ДНЕВЕН РЕД:

1.Питания.

2. Избиране на управител на „БКС“ ЕООД – Враца.

Докладва: инж.Петя Аврамова

Председател на Общински съвет – Враца3. Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца.

Докладва: инж.Петя Аврамова

Председател на Общински съвет – Враца4. Обсъждане и вземане на решение относно: „Вътрешни правила за верификация на разходи, свързани с дейността на общинските съветници при общински съвет – Враца”, утвърдени със Заповед №901 от 10.07.2012г. на Кмета на Община Враца.

Докладва: инж.Петя Аврамова

Председател на Общински съвет – Враца4.Разни. Питания на граждани.Забележка: Документите от проведения конкурс към т.1 са на разположение в стая 80 на Община Враца.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар