*
Борба с вредителите

ИЗГОТВЕНА Е ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО В ОБЛАСТ ВИДИН

|
ИЗГОТВЕНА Е ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО В ОБЛАСТ ВИДИН

Под председателството на заместник-областният управител на област Видин инж. Любомир Низамов днес се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата – област Видин. Доклад за предприетите  мерки за подобряване състоянието на републиканската пътна мрежа в област Видин, представи инж. Павел Драганов, директор на Областно пътно управление – гр. Видин. За периода април – октомври 2012г. са планирани средства за извършване на дейности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на стойност над 700 000 лева. До 2014 година ще бъдат изготвени проекти за участъците Видин-Кула и Видин-Брегово, за да може строителството да се финансира от структурните фондове, в периода 2014-2020 г. Представителите на общините информираха за реализираните и предстоящи ремонтни дейности по общинските пътища и улична мрежа.          Румен Кокоранов, главен експерт в Областна администрация – гр. Видин, запозна комисията с реда и условията за изготвяне на предложения и проекти, за реализиране на дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност. Въз основа на направените проучвания от работната група, сформирана към Областната комисия, стана ясно, че проектите на общините за безопасно движение могат да се финансират от Националния фонд за безопасност на движението по пътищата, Гаранционния фонд, съгласно Кодекса за застраховане, оперативните програми и публично - частното партньорство.          Изготвена е Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в област Видин за периода 2011 - 2020 г., която ще бъде качена на интернет страницата на Областна администрация – гр. Видин за публично обсъждане.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар