*
Борба с вредителите

ИЗБРАХА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА 4 ОБЕКТА ВЪВ ВРАЦА

|
ИЗБРАХА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА 4 ОБЕКТА ВЪВ ВРАЦА

Определени са изпълнителите по обявената обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор и контрол по време на строителството на обекти” по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 – Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в КОЦ ЕООД – Враца Обособена позиция 2 – Изграждане на развлекателен парк Леденика Обособена позиция 3 – Предотвратяване на наводнения на обектите – Корекция на Медковско дере – втори етап, Аварийно-възстановителни работи на язовир Косталево, Възстановяване на проводимостта на отводнителни канавки в с. Власатица Обособена позиция 4 – Изграждане и оборудване на три Центъра от семеен тип и едно защитено жилище   С комплексна оценка 6.40 на първо място за Обособена позиция 1 е класиран АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД, със седалище и адрес на управление – София, ул. Цар Борис III №136, ет.10, представлявано от Красимир Спасов Цветанов. Комисията определя офертата като най-изгодна и в най-голяма степен отговаряща на предварително оповестените условия. За позиция две, с оценка 8.20 на първо място е класирано СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ АД, София, ул. Цар Борис III №281, представлявано от Любомир Петров Качамаков и Стефан Руменов Попов. Първо място за позиция 3, с оценка 6.40 печели АГРОВОДИНВЕСТ, със седалище и адрес на управление – София, ул. Цар Борис III №136, ет.10, представлявано от Красимир Спасов Цветанов. За позиция 4 на първо място с оценка 6.40 е класирано – Обединение ЛОНИ ГЕОРГИЕВ ЕТ – ИНТКОНС ЕООД, Враца, ул. Иванка Богданов 22, Лони Георгиев Осенски и Бончо Димитров Фетваджиев, 6.40 Отстранени от процедурата за участие са фирмите: За позиция 1 – КОДАС КОНСУЛТИНГ ЕООД, със седалище и адрес – София, ул. „Хан Аспарух” №19, ап.4, представлявано от Иван Алексиев Обединение ЛОНИ ГЕОРГИЕВ ЕТ – ИНТКОНС ЕООД БСК ИНЖЕНЕРИНГ АД, София, ул. Лъвски рид 4, Васил Иванов Вутов и Мария Найденова Велчева-Балъкова За позиция 2 - Обединение ЛОНИ ГЕОРГИЕВ ЕТ – ИНТКОНС ЕООД За позиция 3 - БСК ИНЖЕНЕРИНГ АД, София, ул. Лъвски рид 4, Васил Иванов Вутов и Мария Найденова Велчева-Балъкова.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар