*
Борба с вредителите

ИЗ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ЦАРИ БЕДНОСТ, НО ОБЛАСТ ВИДИН Е С НАЙ-ЛОШИ ПОКАЗАТЕЛИ

|
ИЗ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ЦАРИ БЕДНОСТ, НО ОБЛАСТ ВИДИН Е С НАЙ-ЛОШИ ПОКАЗАТЕЛИ

Област Благоевград има най-нисък относителен дял на бедните – 14.4%, при размер на линията на бедност 265 лв., а с най-висок е област Видин – 36.2%, при размер на линията на бедност 196 лева. Спрямо линията на бедност за страната – 284 лв., седем области имат по-висок размер на линия на бедност – Бургас, Стара Загора, Русе, Варна, София, Перник и София (столица). Това сочат данните на Националния статистически институт. С най-нисък относителен дял на бедност при мъжете е област Враца – 13.1%, а с най-високо равнище е област Видин – 35.6%. В област Благоевград жените са с най-ниско равнище на бедност – 15.2%, при 36.8% за област Видин. Област Смолян се характеризира с най-голямата разлика в равнището на бедност между мъжете и жените – 10.2 процентни пункта. В три области – Монтана, Търговище и Силистра, относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените.

Поляризацията на населението по доход, измерена чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве в обществото по области, показва, че най-бедните 20% в областите Пазарджик, Сливен, Добрич и Велико Търново имат повече от 8 пъти по-нисък доход от най-богатите 20% в същите области. Най-нисък процент на поляризация има в област Перник (3.9%), където и коефициентът на диференциация е най-нисък – 24.8%.Най-висок коефициент на диференциация – над 37%, се наблюдава в областите Плевен, Велико Търново, Пазарджик и Добрич. При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. През 2010 г. делът на бедните сред заетите лица нараства с 0.5 процентни пункта до 8.2%, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е приблизително пет пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време. Същевременно рискът от бедност сред работещите жени е с 1.3 процентни пункта по-нисък от този при мъжете./Е-Видин


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар