*
Борба с вредителите

ИВАН АСПАРУХОВ НА ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ В БРЮКСЕЛ

|
ИВАН АСПАРУХОВ НА ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ В БРЮКСЕЛ

Кметът на община Мездра Иван Аспарухов взе участие в 98-а Пленарна сесия на Комитета на регионите, която се проведе в Брюксел. Заседанието беше открито с изказване на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу относно работната програма на Комисията за 2013 г., последвано от дебат за бъдещето на Съюза.

В рамките на двата пленарни дни делегатите обсъдиха и приеха становища по актуални въпроси за локалните власти от „стария континент”: Общата стратегическа рамка, „Европейска програма за потребителите – насърчаване на доверието и растежа”, „Кодекс за поведение в областта на партньорството”, инициативата „Водено от общностите местно развитие” и предложението „Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги”.

Дневният ред на сесията включваше още обсъждане на Устав на европейската фондация, съобщения на Комисията за „Модернизиране на политиката на ЕС в областта на държавната помощ” и „Към Седмата програма за действие в областта на околната среда”, предложение за директивата „Приоритетни вещества в областта на политиката на водите”, доклада „Изпълнение на Тематичната стратегия за опазване на почвите” и инициативата „Европейски столици на културата” за периода 2020 – 2033 г. А така също съобщения на Комисията за ”Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа” и за Европейско партньорство за иновации „Селскостопанска производителност и устойчивост”.

Приети бяха проекторезолюции относно „Приоритетите на Комитета на регионите за 2013 г. въз основа на законодателната и работна програма на Европейската комисия”иза„Текущи преговори по многогодишната финансова рамка”. В документа за политическите приоритети се подчертава, че „основното предизвикателство пред Европейския съюз е необходимостта от преодоляване на икономическата, социалната и финансовата криза. Затова подкрепя категорично усилията за запазване и изостряне на вниманието на ЕС във връзка със Стратегията „Европа 2020”, единния пазар, целенасочените инвестиции и постигането на резултати в сътрудничество с местните и регионалните власти.” В тази връзка Комитетът отправи искания и призиви и пое ангажименти относно икономическия и паричен съюз, политиката на сближаване, единния пазар, изграждането на мрежите на бъдещето, растежа, работните места и приобщаването, по-доброто използване на ресурсите на Европа, Европа на гражданите и Европа като фактор в световен план.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар