*

ИНТЕРЕСНО ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ

|
ИНТЕРЕСНО ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ

Започна приемът на заявления за кандидатстване по 3 мерки от Програмата за развитие на селските райони. Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие"- Монтана стартита приемът на документи по Мярка 122: "Подобряване на икономическата стоиност на горите", Мярка 141: "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" и Мярка 142: "Създаване на организации на производители". "Има промени в нормативната уредба на мярка 141 в сравнение с миналата година. Вече могат да кандидатстват не само физическите лица, регистрирани като земеделски производители, но и едноличните търговци. Втората по-съществена разлика е, че ранно пенсионираните по първа и втора категория и ненавършили 60 години, също имат възможност да кандидатстват" - поясни Григорий Димов, началник на Областната служба за съвети в земеделието в Монтана.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар