*
Борба с вредителите

ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ - ПРАВО НА ОТГОВОР

|
ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ - ПРАВО НА ОТГОВОР

Спазването на закона е правилната политика В почти всички врачански медии бе публикувано становището на екипа на „ГЕРБ” във Враца, че като кмет съм използвал проекта за водния цикъл, за да си правя с него „политически заигравки” и това можело да доведе до провала на проекта. Обвинен бях също, че не съм обжалвал решения на Комисията за защита на конкуренцията и за това, че съм публикувал на сайта на общината предварителния одитен доклад по проекта.      Искам категорично да заявя, че каквито и обвинения да бъдат отправяни към мен, няма да наруша закона и няма да скрия никакви факти около този проект от обществеността. Смятам, че спазването на закона и прозрачността при управлението е правилната политика, която общината трябва да провежда. Припомням, че Комисията за защита на конкуренцията обяви като незаконосъобразно решението, с което предишното ръководство на общината е избрало консорциума от врачански фирми като изпълнители на първия етап от проекта за водния цикъл. КЗК излага подробно своите аргументи за това решение. Становището на комисията може да бъде видяно на сайта на общината. Тук ще кажа основното – избраното сдружение не отговаря на изискванията на възложителя. Приложените документи от този конкурс са в нарушение на Закона за обществените поръчки. Изброено е също какво липсва в документите на консорциума от врачански фирми. Комисията е категорична, че не са спазени основни правила при избора на фирмата-изпълнител – не са съпоставени техническите оферти на участниците в конкурса, няма дори протокол, от който да стане ясно въз основа на какви доказателства, съдържащи се в офертите, избраното дружество е събрало най-много точки. Не са ясни също предимствата и недостатъците на офертите. „Липсва яснота и прозрачност при оценяването на офертите на класираните участници и това като резултат води до нарушаване принципите на публичност и прозрачност при провеждането на процедурата при разходването на публични средства, а също и на равнопоставеност и свобода на конкуренцията между участниците” – се казва в становището на КЗК.  Смятам, че коментара тук е излишен. Ще си позволя само да допълня, че аз също бих желал точно врачански фирми да бъдат ангажирани с работата по този голям инфраструктурен проект. Това обаче няма как да стане с прескачане или заобикаляне на закона. Публикуването на предварителния одитен доклад по проекта за водния цикъл на сайта на общината не цели да злепостави някого, а да информира обществеността на какъв етап е работата по проекта. Едва ли има врачанин, за който да не е ясно, че проектът закъснява. Смятам, че врачани заслужават да знаят истината. Процедурата по първия етап на проекта, който е за реконструкция на водопроводна мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца- е стартирана през юни, вместо през април миналата година. Решението за избор на изпълнител е с дата 26.10.2011 г., т.е. работата на комисията по оценка и класиране е продължила цели шест месеца. И накрая се стига до едно незаконосъобразно решение, което води до още една забава от четири месеца. Така, според КЗК, е пропиляна близо една година. Процедурата за инженеринг за реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води на Враца е стартирана през май, вместо март 2011 г.. Решението за избор на изпълнител е с дата 29.11.2011 г., т.е. работата на комисията по оценка и класиране отново е продължила цели шест месеца. За този избор Комисията за защита на конкуренцията излезе със становище, че е незаконосъобразен. И това становище, с всички аргументи, е публикувано на сайта на община Враца. Изобщо не смятам, да коментирам обвиненията за наложените санкции в размер на над 36 000 лева, които общината ще трябва да плати за непризнати разходи по предварителния етап на проекта. Няма да навлизам в подробности и относно инсинуациите, че съм бил спрял телефоните на звеното по изпълнение на проекта. Тази информация не отговаря на истината. Отказвам обаче с пари на общината да плащам личните мобилни телефони на хората от звеното. Искам ясно да подчертая, че успешното реализиране на проект ”Интегриран проект за воден цикъл на град Враца„ ще бъде основен приоритет за мен и моя екип. Това са фактите, уважаеми дами и господа от „ГЕРБ”. Без политически заигравки. Николай Иванов Кмет на община Враца  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар