*

ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ: КАЗАНОТО ОТ НИКОЛАЙ КОЦЕВ Е НАГЛА ПОЛИТИЧЕСКА ЛЪЖА

|
ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ: КАЗАНОТО ОТ НИКОЛАЙ КОЦЕВ Е НАГЛА ПОЛИТИЧЕСКА ЛЪЖА

Това, което цитирате като становище на г-н Коцев за водния цикъл, говори за абсолютно непознаване на структурата на проекта, на неговото финансиране и управление или ако допуснем, макар да се съмнявам, че се познава – става дума за нагла политическа лъжа. Лъжа, която явно той използва, за да успее да си осигури някакво политическо оцеляване, което мен безспорно слабо ме интересува.          От самото начало на проекта, структурата на бюджета на „Водния цикъл”, е следната: Общ размер на исканата помощ – 123 523 616. 01 лв., които са разпределени по следния начин: От Кохезионния фонд на ЕС – 98 818 893.59 лв. Национално съфинансиране от държавния бюджет – 24 704 722.42 лв. Други източници (външен заем от бенефициента Община Враца) – 12 849 672.06 лв. Подписът отдолу е на тогавашния кмет на Враца д-р Костадин Шахов. Това е бюджетът, който е одобрен от Община Враца, когато е подписан договорът. Цитирам ви цифрите, които са част от официалното финансово споразумение с управляващия орган по проекта.          Няма как министър Дянков да е обещал да даде тези 12 милиона лева, защото това е нерегламентирано финансиране, извън правилата на проекта. Ако трябва ще го попитам официално. Ангажиментът на държавата е в графата „национално съфинансиране”. По ОП „Околна среда” всяка община има свой дял на съфинансиране. С подписването на финасовото споразумение на проекта за „водния цикъл”, Община Враца е поела ангажимента да го съфинасира с посочената сума от над 12 милиона лева. И нека г-н Коцев да се запознае по-детайлно с подписаното тогава или да не лъже. Осигуряването на съфинасиращия дял ще бъде осигурен не от търговска банка, а с подкрепата на МФ, от Българска банка за развитие, при възможно най-ниска лихва.          Ако г-н Коцев говори за финансовия недостиг на проекта, вследствие на допълнително проектиране, вече не става дума за 12 милиона лева, защото тепърва ще се разбере точно каква е сумата, след като се изтъргуват всички лотове, за които има индикативни бюджети, заложени в бюджета. И ако при това търгуване се получат оферти, които са по-високи от индикативните бюджети, те ще формират този недостиг. За този недостиг управляващият орган, министерството на околната среда и водите и комитетът по наблюдение са напълно наясно. По този повод е изпратено писмо, след като приключи процедурата по етап 1, с което е зададен въпросът какво правим с този финансов недостиг. Отговорът от министерството на финансите е, че поема ангажимента да осигури необходимите целеви средства за успешното реализиране на проекта. Условието е Община Враца като бенефициент предприеме всички необходими мерки за своевременното сключване на договорите с изпълнителите, с цел осъществяване на предвидените дейности, при спазване на приложимата национална и общностна нормативна база.          По повод етап 2, който обявихме и при който също се очаква евентуален недостиг, поради проблеми в проектирането – изпратихме второ писмо. Искам да напомня, че за проблемите в проектирането не нося вина, тъй като тогава не аз съм бил кмет на Враца. Съвсем скоро получихме отговор на нашето писмо от г-н Симеон Дянков. В писмото се казва, че с решение на МС е одобрен механизъм за ползване на средства от Кредитно споразумение от структурен програмен заем на България.  Апликационната форма е одобрена от Европейската комисия и включва като източник на финансиране ЕИБ. Така че недостигът ще бъде финансиран чрез този механизъм, чрез държавата. (Колеги, за подробности може да погледнете прикачения файл с копието на писмото от министерството.)  Точният размер на този недостиг ще стане ясен след подписването на всички договори по предстоящите строителни процедури.          Решенията за избор на изпълнител по етап 1 от градската реконструкция и решението за избор на изпълнител на реконструкция на пречиствателната станция бяха върнати от КЗК и потвърдени с решения на ВАС. И тези решения, на тези комисии, са взети преди Николай Иванов да стане кмет на община Враца, с едно доста и странно заседаване и работа на тези комисии. Едната комисия е работила шест месеца, а другата – четири и решенията за избор се подписаха между първи и втори тур, и веднага след втори тур на изборите.  Точно тези решения бяха обявени за незаконосъобразни. Бяхме изправени пред два варианта и това сме го коментирали не веднъж – и по двете процедури, при отворени цени на всички участници, назначената от мен комисия да вземе решение за избор само на базата на техническа оценка. Смятате ли, че това ще бъде обективен избор? И мислите ли, че този субективен избор няма да бъде санкциониран впоследствие с тежки санкции за общината? Предпочетох чистият, прозрачният и законосъобразен вариант, а именно – при създалата се ситуация да прекратя двете процедури и да ги обявя отново, при равни условия за всички участници.          И накрая – питате наистина ли водният цикъл е обречен – бих предпочел да получите този отговор от управляващия орган по проекта или от министъра на околната среда и водите. След нашата пресконференция ще ги уведомя за твърденията на г-н Коцев, който приемам изключително сериозно, защото макар той вече да не е депутат, но е областен представител на политическа партия и то на управляващата политическа партия. Ще уведомя веднага управляващия орган, междинното звено и министъра на околната среда и водите за тези негови официални твърдения и ще помоля за тяхната реакция. На 2 май имаме работна среща за докладване на напредъка по проекта и след нея също ще помоля управляващия орган, междинното звено и министерството да дадат своята оценка за ситуацията по проекта и ще ви запозная с нея. Предпочитам на вашия въпрос да отговорят хората, които контролират нашата работа и които също като нас отговарят за изпълнението на проекта.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"


box_title_arrow.gifКоментари

  • инж.Ганев |

    С КАКВО ЛИ Е В ЧАС КОЦЕВ.ТОЙ Е ОТ ВИНОВНИЦИТЕ ДА НЕ СТАРТИРА ДОСЕГА ПРОЕКТА

  • инж.Ганев |

    С КАКВО ЛИ Е В ЧАС КОЦЕВ.ТОЙ Е ОТ ВИНОВНИЦИТЕ ДА НЕ СТАРТИРА ДОСЕГА ПРОЕКТА

box_title_arrow.gifНапиши коментар