*
Борба с вредителите

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА БИЗНЕСА ОРГАНИЗИРА ОИЦ-ВИДИН

|
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА БИЗНЕСА ОРГАНИЗИРА ОИЦ-ВИДИН

Информационен ден с представяне на инструмента Jeremie и приоритетите на бъдещата Оперативна програма „Иновации и предприемачество“ ще проведе на 25 март 2013 г. Областен информационен център-Видин.  Пред представители на банковия сектор и бизнеса екипът на центъра ще презентира възможностите на инициативата Jeremie: Гаранционен фонд, Фонд за начално финансиране, Фонд за рисков капитал, Фонд за растеж, Мецанин фонд, Финансиране чрез споделяне на риска, както и добри практики, реализирани с подкрепата на финансовия инструмент. Акцент ще са и приоритетите на бъдещата Оперативна програма „Иновации и предприемачество“. Срещата ще се проведе в заседателната зала на Областен информационен център-Видин, пл. „Бдинци“ 2, от 10,30 до 12,00 часа. ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар