*
Борба с вредителите

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"

|
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"

На 8 октомври 2012 г. (понеделник) в конферентната зала на хотел „Житомир” в Монтана от 11.00 часа Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) ще проведе информационен ден за представяне на процедурата по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”.
По нея могат да кандидатстват всички общински администрации самостоятелно или в партньорство с друга община, като целта е да се повишат уменията, знанията и квалификацията на общинските служители чрез обучения. В своето проектно предложение кандидата задължително трябва да включи обучение от каталога на Института за публична администрация (ИПА), като не са позволени модулите въведение в държавната администрация, основи на управлението в държавната администрация и за разработване на проекти по оперативните програми. Минималният праг на проектното предложение е 20 000 лв., максималният – 90 000 лв., не се изисква финансиране от страна на кандидата. Дейностите по проекта трябва да бъдат завършени в рамките на 12 месеца, а срокът за подаване на предложението е 16 ноември 2012 г., 17.30 часа.
По ОП „Административен капацитет” в Област Монтана проекти изпълняват общините Монтана, Лом и Брусарци, както и областна администрация Монтана. Прооектите на общините са свързани с разработването на нови и модерни административни услуги, от които да се възползват гражданите и бизнеса. Със средства от ОПАК областна администрация изпълнява проект за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в общините от областта. Общата стойност на 4-те проекта е 2 163 551 лв.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар