*
Борба с вредителите

ХОЛСИМ /БЪЛГАРИЯ/ АД ОТКРИВА НОВОИЗГРАДЕНА ИНСТАЛАЦИЯ

|
ХОЛСИМ /БЪЛГАРИЯ/ АД ОТКРИВА НОВОИЗГРАДЕНА ИНСТАЛАЦИЯ

Холсим (България) АД има удоволствието да Ви покани на предстоящото откриване на новоизградената инсталация за оползотворяване на сортирани битови отпадъци в завода на Холсим (България) АД в с. Бели извор, Врачанска област. Инсталацията ще бъде открита от г-н Бойко Борисов, Министър-председател на Република България и г-н Тодор Костов, Изпълнителен директор на Холсим (България) АД. Събитието ще се проведе на 14 септември, 2012 г. с начален час 13:00 ч. На него ще присъстват още г-н Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика, Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните, Н.Пр. Регина Ешер, Посланик на Швейцария, Г-жа Йорданка Фандъкова, Кмет на Столична община, г-жа Евдокия Манева, Зам.-министър на околната среда и водите, г-жа Пепа Владимирова, Областен управител на област Враца, г-н Николай Иванов, кмет на община Враца и др. Общата инвестиция в новия проект възлиза на 6,5 милиона евро. 26% от стойността на проекта (1,58 милиона евро) се покрива от ЕФРР и държавния бюджет в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”, Процедура BG161PO003-2.1.07 ”Технологична модернизация в големи предприятия”. Информация за Холсим (България) АД Холсим (България) АД е част от групата на Холсим Швейцария – най-големият производител на цимент, бетон и инертни материали в света. В България компанията е собственик на циментовия завод в село Бели Извор, Врачанска област и е един от най-големите инвеститори в региона. В годините след закупуването на завода през 1997-ма година, Холсим напълно реконструира съоръженията и въведе използването на най-иновативните технологии за работа. Общата инвестиция на компанията до този момент надхвърля 100 милиона евро, а заводът днес е най- модерното циментово предприятие в България. Оползотворяването на отпадъци в качеството на енергиен ресурс е добре разработена и успешно развиваща се практика в индустриалните държави, която предлага уникална възможност за ограничаване потреблението на невъзобновяемите традиционни горива, намаляване емисиите от въглероден диоксид, който се отделя при тяхното изгаряне и намаляване обема на депонираните отпадъци. От 2007 г. в циментовия завод в Бели извор функционират три инсталации за подготовка и подаване на три вида алтернативни горива в пещта – отпадъчни автомобилни гуми, месокостно брашно и твърди горими отпадъци. Под твърди горими отпадъци се разбират горими материали, излезли от употреба от бита, производството и услугите. Използват се само предварително сортирани отпадъци – хартия, пластмаса, текстил, кожа, картон, каучук. Изискванията за приемане на отпадъците са стриктни и съответстват на държавните норми, условията на Комплексното разрешително на фирмата и глобалните стандарти на Холсим. За да бъде използван като гориво, отпадъкът трябва да има необходимата калоричност и да не създава опасност от негативно въздействие върху околната среда, здравето и безопасността на хората и качеството на готовата продукция. От септември 2012 г. Холсим (България) АД разполага с нова инсталация за оползотворяване на сортирани битови отпадъци, която дава възможност за увеличаване обема на използваните горими отпадъци с близо 35 000 т. годишно. Основен източник на сортиран битов отпадък са сортиращите инсталации за битови отпадъци на Столична община. Очаква се в бъдеще да се приемат отпадъци от подобни инсталации в съседните на завода общини. Повишеният капацитет за оползотворяване на отпадъци носи реална обществена полза, има безспорен екологичен ефект и спомага за намаляване себестойността на готовата продукция


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар