*
Борба с вредителите

ХЕНРИЕТА ГЕОРГИЕВА: НЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

|
ХЕНРИЕТА ГЕОРГИЕВА: НЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Постоянната комисия по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси към Общински съвет – Враца откри заседанието си с поредица забележки към отчета за изпълнение на решенията на местния парламент. Сред неизпълнените решения е отдаването под наем на обект „Хижата”.  Юристът на общината Елена Михова потвърди, че процедура за отдаване под наем не е проведена. Общинска администрация самостоятелно, без промяна или вземане на ново решение от общинския съвет е предприела действия за откриване на изложбена зала, а не  провеждане на търг за отдаване под наем. Не са изпълнени и решенията, взети на извънредно заседание, на което бяха обсъдени финансовото състояние и дейността на общинските предприятия. Те предвиждат изготвяне на Програми за финансово оздравяване, съдържащи и мерки за подобряване управлението и дейността на общинските предприятия, актуализация на правилниците за организацията и дейността им. Срокът за изпълнение е изтекъл на 05.12.2012г. До настоящия момент в Общински съвет – Враца не е внесен нито един документ от посочените в решенията. Докладната за рехабилитация и реконструкция на път II-13 Монтана-Криводол-Девене-Борован, преминаващ през територията на Община Враца и в тази комисия предизвика сериозни дебати. Местният парламент трябва да вземе решение, с което да декларира, че елементите на подземната техническа инфраструктура под обекта на инвестиция са напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване и не се предвижда планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура за период от 5/пет/години след приключване на дейностите по проекта. Комисията реши, че няма да излезе със становище, докато не бъдат представени официални документи от дружествата с подземни комуникации като ВиК, ЧЕЗ и БТК и други, за наличието, състоянието на комуникациите в този участък и инвестиционните намерения на собствениците. Притеснителен е и фактът, че срокът е 20 януари, а заседанието на Общински съвет - Враца, на което проектът трябва да получи одобрение ще се проведе на 29 януари. Подобен проблем съществува и при докладната за кандидатстване по Проект „Красива България”. Крайният срок за внасяне на проекта е 28 януари, а сесията се провежда на 29. С основание съветниците поставиха въпроси – означава ли това, че общината ще внесе проектното предложение преди общинският съвет да е дал съгласие? Защо след като поканата за участие в „Красива България” е получена още на 26 ноември 2012 година, докладната не е внесена на проведената през декември редовна, или на извънредната януарска сесия на общинския съвет? Въпроси предизвика и докладната за годишния план на отдел „Вътрешен одит”. Съветниците настояват да бъде представен отчет за работата на отдела, за да стане ясно защо 3 врачански училища са обект на проверки в продължение на 3 години. Останалите докладни от дневния ред получиха положително становище от комисията.        


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар