*
Борба с вредителите

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ИНВАЛИДИТЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВИДИН

|
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ИНВАЛИДИТЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВИДИН

Заместник-областният управител на област Видин Елка Георгиева участва годишно-отчетно събрание на Съюза на инвалидите в област Видин, чиито председател е Ваньо Диков. Мероприятието бе уважено от Венци Пасков, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – гр. Видин и Пламен Георгиев, началник-отдел „Пенсии” към Национален осигурителен институт Районно управление “Социално осигуряване” – гр. Видин. Около 30 делегати, представляващи общините от областта взеха участие в събранието. Представен бе отчет за дейността на Съюза на инвалидите. Членовете на съюза отправиха питания по въпроси, свързани с пенсионирането и получиха компетентни отговори от г-н Пасков и г-н Георгиев.          Г-жа Георгиева пое ангажимента за провеждане на среща на представителите на Съюза на инвалидите – гр. Видин и ръководители на институции, към които те имат въпроси, свързани с нормативната уредба, касаеща техните интереси.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар