*
Борба с вредителите

ФОРУМ АНТИКОРУПЦИЯ

|
ФОРУМ АНТИКОРУПЦИЯ

Харта за водерно управление в местната власт бе приета днес на разширеното заседание на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област Враца. По покана на Сдружение „Модерна Враца“ и нейния председател, и член на обществения антикорупционен съвет Валя Кръстева в заседанието се включиха Ивилина Алексиева - Изпълнителен директор на Института за модерна политика- София и Пламен Петков - Зам.-председател на Асоциацията на младите юристи в България, член на Консултативния борд на Института за модерна политика. Гостите представиха "Харта за модерно местно управление“. Хартата беше приета от Областния обществен антикорупционен съвет, който я предлага на кметовете на общините от Област Враца, като модел за прозрачно и антикорупционно управление. Кметът на община Враца инж. Николай Иванов е единственият градоначалник в област Враца, който е подписал Хартата за модерно местно управление и предприема стъпки за нейното реализиране. На заседанието, което бе водено от инж. Валентин Литов - зам.-областен управител на Област Враца, бе приет Отчет „Антикорупция ’2011 г.", и бе обсъдена Програма за действие срещу корупцията ’2012.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар