*
Борба с вредителите

ФИРМИ ЗА ОХРАНА

|

Шест фирми, занимаващи се с охранителна дейност са подали оферти за охрана на общински обекти във Враца. Комисия, назначена със заповед на кмета на общината,  проведе първото си заседание във връзка с Обществена поръчка с предмет  "Осъществяване на денонощна /въоръжена и невъоръжена/ физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и видеонаблюдение на обекти собственост на община Враца". Комисията отвори  плик №1 и плик №2 от офертите на участниците. Възложителят ще обяви предварително на интернет страницата на Община Враца датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар