*
Борба с вредителите

ФИНАНСОВИЯТ РЕГУЛАТОР СЕ УСЪМНИ В ОТЧЕТИТЕ НА "ЕНЕМОНА"

|
ФИНАНСОВИЯТ РЕГУЛАТОР СЕ УСЪМНИ В ОТЧЕТИТЕ НА "ЕНЕМОНА"

Комисията за финансов надзор (КФН) е забранила на инженеринговата компания "Енемона" да подлага на гласуване на общото събрание на акционерите в понеделник точката, отнасяща се до приемането на годишния й финансов отчет, поради съмнения в неговата достоверност. Това стана ясно от съобщение на самото дружество, като от публикуваното по-късно решение на регулатора потвърди, че основните му притеснения са за сделка с друга публична компания, "Енергони", която не развива дейност, но е собственик на щедро оценен патент за вятърна централа за над 500 млн. лв. В самия край на 2011 г. "Енемона" придоби 15 млн. акции (2.74% от капитала) на "Енергони" като част от меморандум за разбирателство между двете компании и благодарение на тази транзакция тя отчете 42 млн. лв. печалба от преоценка на активи.

Същевременно от "Енемона" обявиха, че мажоритарният й акционер и главен изпълнителен директор Дичко Прокопиев е отправил оферта към дружеството да изкупи от него пакета книжа на "Енергони". Макар от "Енемона" да не коментираха дали има връзка между двете новини, доста неща сочат, че именно принудителната административна мярка на КФН е причината за планираната нова сделка.

С особено мнение

Годишният финансов отчет на "Енемона" е заверен от "Делойт одит" с квалифицирано мнение, като съмненията на одитора идват основно по линия на оценката на пакета "Енергони", както и по вземанията от основен контрагент за над 20 млн. лв. Сделката между двете публични компании е подписана на 27 декември 2011, а книжата са прехвърлени ден по-късно. Всъщност "Енемона" придобива акциите безвъзмездно, като уговорката е в срок до три години или да ги плати по номинал, или да ги върне. Затова и "Енемона" дисконтира задължението си и отчита цена на придобиване 11.6 млн. лв., но същевременно вкарва в баланса си акциите на "Енергони" по пазарната им цена на борсата от 3.58 лв. за брой, което прави общо 53.7 млн. лв. Така компанията се оказва с 42.1 млн. лв. печалба, формирана от разликата между двете.

От "Делойт" изтъкват, че обемите на търговия на акции на "Енергони" са относително ниски и липсват други независими източници, поради което не са могли да се убедят, че стойността в отчета е справедлива. А като се вземе предвид, че общо отчетените приходи на "Енемона" за годината са 100 млн. лв., тази сделка се оказва доста съществена за компанията. Печалбата от операцията с "Енергони" в самия край на годината напълно покрива разходите за обезценки на компанията за около 25 млн. лв. (повечето по строителство на ВЕИ проекти), които в противен случай можеше да я изведат на загуба.

Със съмнение от регулатора

От текста на решението на КФН става ясно, че именно тези неща са направили впечатления на регулатора и на 3 май 2012 г. той е поискал от "Енемона" да представи "доказателства за основанието за осчетоводяване на финансовите активи, договорите и всички относими други документи, [...] както и данни за използваните методи и подходи за определяне на стойността на акциите на "Енергони" към 28.12.2011 г. и към 31.12.2011 г.".

Към 9 май в комисията е получен единствено въпросният меморандум, който според регулатора "не се съдържа никаква конкретна информация за изпълнение на бъдещи проекти, срокове, задължения на страните". От КФН преценяват, че върху съществена част от финансовите данни и показатели на компанията значително отражение дават преоценените акции на "Енергони". Същевременно комисията изтъква и всички тиражирани в медиите съмнения. Компанията, макар и с голяма капитализация, притежава почти само един актив - "Патент за метод за изграждане на вятърна електроцентрала", чиято стойност след три различни оценки се покачва до 537 млн. лв. Тази оценка беше предмет на дълъг спор между регулатора и "Енергони", който доведе до становища на различни органи, че оценителите и одиторите на дружеството са допуснали пропуски, до спиране от търговия на акциите на дружеството и до дела във Върховния административен съд. Същевременно въпреки неколкократно изтъкваната готовност за изграждане на различни енергийни мощности засега "Енергони" няма дейност. Търговията с акциите на дружеството не е достатъчно активна, че да даде основание на "Енемона" да осчетоводи инвестицията само на база на борсовата търговия, а трябвало да приложи и други техники на оценка.

"В резултат на извършената преоценка е признат приход, което от своя страна поставя под съществено съмнение отразения в ГФО (отчет) на "Енемона" финансов резултат към 31.12.2011 г. – печалба в размер на 12 787 хил. лв.", констатира още регулаторът. Това дава основание на 13 юли КФН да изпрати забрана да се гласува приемането на отчета и да не се съобрази с възраженията на компанията - че е била уверена в разговори с ръководството на "Енергони", че цената е справедлива, че на фона на други компании на българската борса акциите са ликвидни и че има риск да се накърнят интересите на инвеститорите в привилегировани акции на "Енемона".

С нулев ефект

Основната причина да се търси връзка между действията на регулатора и планираната сделка е, че предложението от мажоритарния акционер идва в подозрителен синхрон с действията на регулатора. Писмото от КФН е получено в "Енемона" на 20 юли, а офертата на Дичко Прокопиев е отправена на 23 юли, в деня на общото събрание на акционерите. По информация от "Енемона" събранието се е "провело по надлежния ред и протоколът от него ще бъде публикуван в установения срок". Самата проектосделка е с нулев ефект за самото дружество, тъй като предложената цена от 2.813 лв. за акция се равнява точно на отчетената от "Енемона" печалба 42.1 млн. лв.

Структурата на самата сделка също е странна и показва, че основната й цел е да се изчисти балансът на дружеството от "Енергони". Тя ще бъде разсрочена във времето, като междувременно Дичко Прокопиев ще предостави като обезпечение 5 млн. обикновени акции на самата "Енемона", които представляват 42% от акциите с право на глас. Така при евентуално неизпълнение дружеството може да се окаже собственик на голям дял в самото себе си. Причина за щедрото обезпечение вероятно е, че сделката трябва да се одобри от общото събрание, като Дичко Прокопиев и други свързани с него лица няма да имат право на глас и трябва убедят останалите акционери.

"В момента на сключване на сделката мажоритарният собственик ще встъпи в задължение в размер на 15 млн. лв., замествайки "Енемона" по договора за придобиване на акциите, предмет на сделката. Отделно ще направи частично заплащане в брой", обясни за Капитал Daily Прокопи Прокопиев, директор "Корпоративна политика" в компанията. "Нормално е подобни трансфери да стават на части - другата част от заплащането ще бъде договорена да бъде платена на части в максимален срок до една година. Обезпечението е именно за оставащата част и ще бъде оформено в деня на подписване на договора между Дичко Прокопиев и "Енемона", допълни той.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар