*

ФИНАНСИРАТ ЕКОПРОЕКТИ

|
ФИНАНСИРАТ ЕКОПРОЕКТИ

Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) отправят покана за участие в Национална кампания „За чиста околна среда“ на тема: „Обичам природата – и аз участвам“. Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства от цялата страна, също и училища, детски градини и обединени детски комплекси. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева, като крайната дата за реализация на дейностите по Кампанията е 31.11.2012 г. За общините и кметствата допустимите дейности са свързани с почистване на определени площи и тяхното залесяване и зацветяване, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. За училищата и детските градини допустимите разходи са за подготвяне и изработване на информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия, създаване на еко-кът и други. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 20 април 2012 г.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар