*
Борба с вредителите

ЕВРОПРОЕКТИТЕ – ПРИОРИТЕТ ЗА ОБЩИНА КУЛА

|
ЕВРОПРОЕКТИТЕ – ПРИОРИТЕТ ЗА ОБЩИНА КУЛА

Кандидатстването с проекти, финансирани от Европейските фондове, е приоритетно за община Кула. От началото на програмния период досега общината е договорила близо 1 млн. лв. по четири проекта по Оперативните програми и е привлякла само за 2012 г. още 1,5 млн. лв. от други финансови инструменти. Това стана ясно на информационна среща със заместник-кмета Людмил Лалов и служители на общинската администрация, която екипът на Областен информационен център – Видин (ОИЦ – Видин) проведе днес в Кула. Община Кула може да разшири проектната си активност по Оперативните програми, като кандидатства по двете актуални процедури на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) с насоченост към общинските администрации, които екипът на ОИЦ презентира на срещата. Кула е първата община в област Видин с контракт по ОПАК. Проект „Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Кула“ е на стойност 270 572 лв. Екипът на ОИЦ представи и информация за новия програмен период (правна рамка и същност на програмирането). Заместник-кметът Людмил Лалов и експертите от проектния екип на общината отправиха въпроси за броя и обхвата на Оперативните програми в периода 2014-2020 г. и продължението на Програмата за трансгранично сътрудничество със Сърбия. Управителят на ОИЦ Мариела Савкова и експертът Цветомир Ценков договориха и разширяване на сътрудничеството с Народно читалище „Просвета“ – гр. Кула. Към читалището ще бъде учреден Дискусионен клуб за сближаване с ЕС. Това е третият клуб на територията на област Видин, който екипът на ОИЦ инициира, след създаването на дискусионни клубове във Видин и Димово. ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е изграден по проект № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център – Видин, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар