*
Борба с вредителите

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

|
ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Областна администрация - Враца се присъедини към организирането и провеждането за първи път в България на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО). Тя стартира от днес 17 –ти ноември и ще продължи до 25-ти ноември 2012г., а инициативата е на Областната администрация на Софийска област за намаляване на отпадъците, генерирани при административна дейност.
Тази година за четвърти път в страните от Европейския съюз, под патронажа на Комисаря за околна среда Янез Поточник, ще се проведе Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО). В резултат от предишните издания в периода 2009-2011г., организаторите на инициативата, стартирала като проект финансиран по програма LIFE+ на Европейската комисия, отчитат повишена осведоменост по отношение на стратегиите и политиките за предотвратяване на образуването на отпадъци в държавите-членки на ЕС. За участие се привличат възможно най-много заинтересовани страни и планираните дейности се провеждат по едно и също време в цяла Европа. По време на ЕСНО държавни и местни администрации, асоциации и мрежи от организации, училища, университети, представители на бизнеса и други, насочват своите действия за предотвратяване образуването на отпадъци и за насърчаване на тяхната повторна употреба.
Подкрепяйки ЕСНО, Областна администрация - Враца става част от мрежата Европейски администрации, организации и институции, активно участващи в популяризиране на идеите за намаляване на отпадъците.
Изпратени са покани от името на Областният управител г-жа Пепа Владимирова до всички общини на Област Враца да се присъединят към инициативата. Приканваме и всички заинтересовани страни и граждани, институции, организации, медии от Врачанска област да се включат в Седмицата от 17 до 25 ноември 2012 г. с мерки за намаляване на отпадъците и устойчиво потребление, като организират действия за намаляване на консумативите и отпадъците в офиса, изпращат писма и документи по електронен път, насърчават използването на хартията двустранно и дават приоритет на e-mail комуникацията. Може да се освободите от старото електронно оборудване, като го предоставите на НПО, домове за деца или други, които могат да го използват отново, а също така да осигурите съдове и система за разделно събиране на отпадъците и да организирате акции за предаване на вторични суровини. Вашето участие в този европейски проект ще бъде отразено в медиите и на интернет страницата на ЕСНО (ewwr.eu) и ще допринесе за определяне на концепцията на бъдещите издания.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар