*
Борба с вредителите

ЕВРОФОНДОВЕ ПОДКРЕПЯТ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ВИДИНСКО

|
ЕВРОФОНДОВЕ ПОДКРЕПЯТ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ВИДИНСКО

ОИЦ-Видин ще популяризира проекти за културното наследство на Видин на тържественото отбелязване на стогодишнината от откриването на съкровището от Малая Перешчепина в Брегово С презентация на тема „Европейските фондове – в подкрепа на културно-историческото наследство на Видинския регион“ Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) ще популяризира проекти за културното наследство на Видин на тържественото отбелязване на стогодишнината от откриването на съкровището от Малая Перешчепина в гр. Брегово. Инициативата се организира от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Брегово и ще се състои в сградата на учебното заведение в петък, 30 ноември 2012 г., от 13,00 ч. Директорът на Националния исторически музей проф. Божидар Димитров ще изнесе беседа за ролята на хан Кубрат в българската история и ще дари копие на пръстен на владетеля на Велика България. Ще бъде открит и исторически кът, посветен на хан Кубрат. Екипът на ОИЦ-Видин ще популяризира проектите, които се реализират в подкрепа на културно-историческото наследство на Видинския регион и възможностите за финансиране на нови проектни предложения по Оперативните програми. От началото на програмния период по линия на Оперативна програма „Регионално развитие“ са сключени договори за възстановяване на сградата на "Кръстатата казарма" във Видин, възстановяване и развитие на културно-историческата забележителност Видинска крепостна система „Калето" и съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на Белоградчишката крепост.   ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е изграден по проект № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център – Видин, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар