*
Борба с вредителите

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

|
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

От днес гражданите, които имат персонален идентификационен код, могат да ползват 4 нови електронни услуги в сайта на Националната агенция за приходите. Те могат да си направят справка за осигурителния доход, върху който се внасят задължителните осигуровки, за трудовия си договор, обявен от работодателя, за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване, могат и да подадат искане по интернет за издаване на данъчен документ, като по този начин спестяват лично посещение в приходната агенция. По данни на НАП средногодишно се издават близо 1 млн. удостоверения за платени данъци, което изисква поне два пъти да се отиде на място – първо за подаване на искането и второ, за получаване на вече издаденото удостоверение. Услугата може да спести преки административни разходи на клиентите на стойност близо 4 млн. лв. годишно.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар