*
Борба с вредителите

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

|
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

23 електронни услуги предлага Областна администрация Враца. Гражданите могат да се възползват по електронен път от Изготвяне на експертизи за оценка на дължимото обезщетение по реда на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, издаване на Актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в / извън регулационните планове на населените места, на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”, издаване на решения за обезщетяване по реда на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти.
Предлага се и издаване на удостоверения по обстоятелствена проверка, реституционни претенции, за собственост и удостоверения при продажба на съсобствен имот.
Улеснение чрез електронната услуга, хората ще получат и при отписване от актовите книги на имоти в полза на търговски дружества, закупени с договор от Областен управител, на имоти, неправилно актувани като държавна собственост,
имоти, правото на собственост върху които се възстановява по силата на реституционни закони, и такива, придобити чрез правна сделка, а също така и отписване от актовите книги на парцели по парцеларен план и на реституирани имоти със съдебно решение.
Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени Актове за държавна собственост и справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост ще получат желаещите чрез сайта на Областна администрация Враца.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар