*
Борба с вредителите

ДВИЖЕНИЕ "МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ" ПРЕДЛАГА РЕФЕРЕНДУМ "ТРИ В ЕДНО"

|
ДВИЖЕНИЕ "МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ" ПРЕДЛАГА РЕФЕРЕНДУМ "ТРИ В ЕДНО"

ОТКРИТО ПИСМО до президента на Републиката, народните представители в 41-то НС и министър-председателя   ПРЕДЛАГАМЕ РЕФЕРЕНДУМ „ТРИ В ЕДНО”                 Уважаеми г-н президент,             Уважаеми народни представители,             Уважаеми г-н министър-председател,   Обръщаме се към вас във връзка с предстоящото обсъждане и насрочване на национален референдум на базата на подписката на повече от 500 000 български граждани относно ядрената енергетика и проекта за АЕЦ „Белене”.   Движение Модерна България, като гражданско непартийно движение, работи за разширяване на прякото гражданско участие и ефективния граждански контрол върху властта. Ето защо оценяваме произвеждането на първия след демократичните промени национален референдум като важен държавен и обществен акт.  Убедени сме, че от неговото успешно и легитимно провеждане в голяма степен зависи формирането на устойчива нагласа, че от гласа на гражданите зависи не само политическата конфигурация на управлението, но и посоката, в която ще се решават големите въпроси на нацията.    Ако референдумът се провали, това ще нанесе трудно поправими вреди върху гражданското самосъзнание, ще изтощи обществената енергия, ще засили „хейтърството”, което като зараза обхваща все повече хора и ги кара да са против всичко и да заливат обществото с тотално отрицание. За въведения прекомерно висок кворум за признаване на резултатите от референдума отговорност носят партиите и институциите, които са го гласували и не го промениха пред последните години.   Движение Модерна България смята, че гражданската инициатива за произвеждане на референдум трябва да бъде насърчена, а не бламирана или бойкотирана. Действително, въпросът за АЕЦ „Белене” е прекалено експертен и  е формулиран непрецизно от конституционна и законова гледна точка. Затова трябва да бъде редактиран без да се променя смисъла му и така че да не оставя място за последващи тълкувания от администрацията и партиите.   Движение Модерна България смята, че за да се постигне по-висока активност и за да се използва пълноценно допитването до народа, референдумът трябва да бъде разширен и с други важни въпроси. Това ще мотивира и хората, които не се интересуват от темата „Белене”,  да упражнят своя вот. Такава е практиката на много от държавите в       Централна и Източна Европа – Чехия, Полша, Унгария, Румъния, както и в Швейцария и САЩ. Законов механизъм за това има – чрез внасяне на предложение за референдум от някой от другите оправомощени за това субекти – 1/5 от депутатите, президента или правителството (чл. 10, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление). Такова предложение може да бъде обединено с предложението от гражданската подписка и така да се разшири кръгът от въпроси, по който да се чуе волята на избирателите. Това е оправдано и от гледна точка на бюджетните средства за организацията на национален референдум.   Ето защо Движение Модерна България предлага:   1. Да бъде проведен референдум „три в едно”, като в допитването освен въпросът от гражданската подписка за ядрената енергетика, да бъдат включени и следните въпроси, систематизирани в три теми:   Ø Как България да използва ресурсите си:   Одобрявате ли развитието на българската енергетика чрез проучване и добив на шистов газ при спазване на всички съвременни изисквания за опазване на околната среда и на живота и здравето на гражданите? Одобрявате ли въвеждане на задължителен местен референдум в съответните общини преди издаването на разрешение за проучване и добив на ценни метали, нефт и газ?   Ø Реформа на политическата система:   Одобрявате ли въвеждането на възможност за издигане на кандидатски листи в изборите за народни представители и общински съветници чрез подписка на определен брой избиратели (граждански листи)? Одобрявате ли въвеждането на електронно гласуване при гарантиране на тайната на вота? Одобрявате ли да бъде въведена в Конституцията възможност за предсрочно отзоваване на народни представители, общински съветници и кметове?   Ø Децентрализация на властта:   - Одобрявате ли окрупняване на областите и въвеждане на второ ниво на местно самоуправление чрез пряко избиране на областни управители и областни съвети? - Одобрявате ли децентрализацията на общинско ниво –  общото събрание на населените места да стане орган на местното самоуправление, да се даде право на населените места и кварталите да избират представители в общинския съвет, а в градовете с районно деление кметовете на райони да бъдат пряко избирани?   2. Относно редакцията на въпроса от гражданската подписка:           Движение Модерна България обръща внимание, че е важно въпросът за ядрената енергетика, формулиран в гражданската подписка, да бъде редактиран без промяна на смисъла, но така че да съответства на конституционните и международноправни норми. Предлагаме Народното събрание да упражни правомощието си по чл. 13, ал. 6 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и да редактира въпроса като отчете аспекта на безопасността. Това не променя смисъла на въпроса за строежа на атомна централа на площадката „Белене”, но ще гарантира съобразяване с конституционните изисквания за опазване на околната среда, живота и здравето на хората, съдържащи се в чл. 15, чл. 28 и чл. 52, ал. 3 от Конституцията.   Нещо повече, формулировката на въпроса трябва да изключва противоречие с чл. 2  от Европейската конвенция за защита на правата на човека (ЕКЗПЧ) и практиката на Съда в Страсбург, изискващи държавата да гарантира правото на живот на всички под нейна юрисдикция срещу животозастрашаващи екологични рискове от индустриална дейност. Конвенцията въвежда (делото Öneryıldız срещу Турция) „позитивно задължение за държавите, приложимо към всяка дейност, която застрашава правото на живот и на още по-силно основание към индустриалните дейности, които по естеството си са опасни (...) „да предприеме всички подходящи стъпки, за да предпази живота по смисъла на чл. 2 ЕКЗПЧ, като налага над всичко основно задължение за държавата да установи  законодателна и административна рамка, която да осигури ефективно възпиращо действие срещу опасностите за правото на живот.”   Движение Модерна България подчертава, че извън всяко съмнение, допитванията до гражданите трябва да бъдат съобразени с правозащитните стандарти, отнасящи се до абсолютни и неотменими права, каквото е правото на живот. По тези причини предлагаме следната редакция на поставения с подписката въпрос:    „Да се развива ли атомната енергетика в България чрез изграждане на ядрена централа на площадката „Белене” при спазване на всички съвременни изисквания за опазване на околната среда и на живота и здравето на гражданите?”     Движение Модерна България се обръща към политическите партии – не превръщайте националния референдум в заложник на партийни интереси и предизборни сметки. Не допускайте фалстарт на пряката демокрация. Нека чуем волята на гражданите.     15 октомври 2012 г.                                   Национален инициативен комитет на Движение Модерна България


ОЩЕ ОТ "ПОЛИТИКА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар