*
Борба с вредителите

ДВЕ СТУДЕНТКИ ЩЕ КАРАТ СТАЖ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА

|
ДВЕ СТУДЕНТКИ ЩЕ КАРАТ СТАЖ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА

От 3 май 2012г. в Областна администрация – Враца започнаха преддипломния си стаж Милена Петкова и Зорница Димитрова , които са студентки последна година бакалавърска степен по „Публична администрация“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов" гр. Свищов.
Стажът ще продължи 45 дни . По изготвен план през 9-седмичната си практика Милена и Зорница ще се запознаят с всички нормативни документи утвърдени от областния управител , вътрешните правила на работа в администрацията,както и с структурата и спецификата на двете дирекции - Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" и Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”. Те ще имат възможността и пряко да участват в работата на администрацията при провеждане на срещи и инициативи , като пълноценни и активни служители в институцията.
Милена и Зорница сами са избрали Областна администрация - Враца като място, в която да проведат стажа си. Желанието им е след завършване на бакалавърската си степен да продължат да се занимават с финансов мениджмънт и да работят в сферата на държавната администрация.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар